БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ

АБ А. Карапетяна пропонує супровід у процедурі банкрутства фізичної особи, яка стала доступна в Україні для фізичних осіб з 21.10.2019 з набуттям чинності положень Кодексу України з процедур банкрутства і являє собою судовий процес в результаті якого фізична особа звільняється від боргових зобов’язань, які виникли по різновидах кредитів, позик тощо, і пов’язані з неможливістю виконати взятих на себе зобов’язань через об’єктивні життєві обставини і відповідають вимогам по обсягу 30 мінімальних зарплат і термінам понад 2 місяці.

В результаті застосування Процедури відбувається:

  • погашення боргів або їх реструктуризація;
  • борги не задоволені через недостатність майна вважаються погашеними (крім боргів по аліментах і шкоди завданої життю або здоров’ю);
  • з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника припиняється нарахування штрафних санкцій, відсотків індексу інфляції за зобов’язаннями;
  • скасовується арешт, накладений на майно боржника, накладення нових арештів та інших обмежень щодо розпорядження майном поза межами справи про банкрутство не допускається;
  • податковий борг, що виник протягом трьох років до дня винесення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується в процедурі реструктуризації боргів.

Ми надаємо комплексний супровід процедури банкрутства фізичної особи, яка в першу чергу складається з детального вивчення всіх матеріалів із залученням бухгалтерів, аудиторів, арбітражних керуючих. Після цього складається план проведення процедури банкрутства із визначенням всіх переваг та ризиків, готуються документи разом з пропозицією щодо реструктуризації боргу і подається заява до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та забезпечується повний супровід Процедури.