БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Банкрутство в Україні дієвий, але тривалий та об’ємний механізм для подолання фінансових складнощів суб’єктів господарювання. Процедура банкрутства передбачає застосування заходів спрямованих на відновлення платоспроможності боржника у вигляді розпорядження майном та санації, а за неможливості такого відновлення, визнання у судовому порядку неспроможності боржника відновити свою платоспроможність і погасити грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

АБ А. Карапетяна пропонує супровід боржників та кредиторів у процедурі банкрутства юридичних осіб. Напрямок, доцільність і комплекс заходів для ефективного супроводу визначається на підставі аналізу кожного окремого випадку із залученням фахівців, які мають спеціальні знання з цього напрямку – арбітражних керуючих, фінансових консультантів, аудиторів.

Заходи, які застосовуються серед іншого: представництво інтересів Клієнта у справі про банкрутство в усіх інстанціях; представництво інтересів в комітеті кредиторів; підготовка процесуальних документів; оскарження дій боржника, кредиторів, арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); оскарження рішень суду в процедурі банкрутства; зняття і накладення обтяжень, прийняття інших заходів забезпечення; пропозиція кандидатур та забезпечення ефективної роботи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), оскарження пропозицій інших учасників, тощо.